top of page
Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Taikymo sritis

1.1. Pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris reglamentuoja G7 sporto klubo (toliau – Klubas) ir jo klientų, vadinamų toliau Pirkėjais, tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant paslaugas ar prekes UAB „Sveikos gyvensenos institutas“, juridinio asmens kodas 302651308, registracijos adresas: V. Grybo g.7.

1.2. Visiems Klubo klientams, norintiems įsigyti prekes ar paslaugas, būtina susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jomis laikytis.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes ar paslaugas, siūlomas Klubo internetinėje svetainėje arba fizinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas turi teisę gauti aiškią ir išsamią informaciją apie prekes ar paslaugas, įskaitant jų kainą, savybes bei naudojimo sąlygas.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti prekes, vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis ir Klubo grąžinimo politika.

2.4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už teisingai ir išsamiai pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis ir mokėjimo informaciją.

2.5. Paslaugomis gali naudotis Lietuvoje veikiančių bankų: „Swedbank“, „SEB“, „Luminor“, „Citadele“, „Šiaulių bankas“, „Medicinos bankas“ klientai.

3. Klubo teisės ir pareigos

3.1. Klubas turi teisę keisti ar papildyti šias Taisykles bet kuriuo metu, informuodamas apie tai savo klientus per internetinę svetainę ar kita prieinamą komunikacijos priemonę.

3.2. Klubas turi teisę atsisakyti paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, jei Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles arba elgiasi netinkamai.

3.3. Klubas prisiima atsakomybę už teisingą ir skaidrų informacijos teikimą savo klientams, įskaitant prekių ir paslaugų kokybę, kainą ir suteikimo sąlygas.

4. Asmens duomenys ir konfidencialumas

4.1. Klubas įsipareigoja saugoti Pirkėjų teikiamus asmens duomenis ir naudoti juos tik pirkimo ar aptarnavimo tikslais, vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

4.2. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami tik susijusiems pirkimo-pardavimo procesams ir jokia aplinkybėmis nebus atskleisti trečiosioms šalims be jo sutikimo.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Klubo klientams, kurie naudojasi jo paslaugomis ar įsigyja prekes.

5.2. Visos ginčai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar aiškinimo, bus sprendžiami draugiškai ir siekiant bendro susitarimo.

bottom of page